Kontakt


Lisa Taulio
lisa.taulio@mwi.fi
040-6729655


Martin Wegelius-institutet/Lirarna
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Aktuellt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu har FOLKMUSIK I SKOLAN - den nya metodhandboken hittat ut till skolorna!

Den nya metodhandboken har nu hittat ut till skolor runtom i Svenskfinland och i höst påbörjas lanseringsturnén med start under Folkmusikdagarna i Vasa den 25-29 oktober 2017.

Redan nu kan du dock bekanta dig med materialet även här på hemsidan.

LJUDFILERNA PÅ WEBBEN HITTAR DU HÄR!

 

Lirarna arrangerar lanseringsturné med den nya metodhandboken 2017-2018

En klassuppsättning (30 exemplar) av den nya metodhandboken har sänts ut till svenskspråkiga högstadium i Finland hösten 2017!


I och med att den nya metodhandboken för högstadiet publiceras under våren, kommer Lirarna med hjälp av samarbetspartnerna i projektet (DUNK, BARK och SLS/FMI) arrangera en lanseringsturné runtom i Svenskfinland under vinterhalvåret 2017-2018.

Denna lansering består i huvudsak av folkmusikworkshops runtom i skolor (högstadier), där det nya materialet i metodhandboken presenteras och används. Workshops kommer att hållas på olika håll i Svenskfinland. Dels på sådana orter där Lirarna redan tidigare år haft lyckade samarbeten och dels på helt nya i Österbotten, Åboland och Nyland. Lirarna önskar med en geografiskt bred utspridning nå ut till så många delar av Svenskfinland som möjligt och även nyttja de lokala krafter och samarbeten som redan finns på de olika platserna.