Folkmusikworkshops

År 2017 gavs boken ”Folkmusik i skolan – metodhandbok för grundläggande utbildning (åk 7-9)” ut.  I samband med detta, under hösten 2017 och våren 2018, har Lirarna arrangerat verkstäder med metodhandboken som grund i högstadier runt om i Svenskfinland. Under dessa verkstäder presenterades och användes det nya materialet i metodhandboken. Läs mer om boken här: https://mwi.fi/lirarna/metodhandbocker/.
Eftersom verkstäderna varit populära ämnar Lirarna fotsätta med projektet under hösten 2018.
Ta gärna kontakt för mer info och om ni vill ha besök av våra kunniga musiker och pedagoger till er skola för workshops under hösten 2018!

 

Folkmusicafé och -jam på G18


Under eftermiddagen söndagen den 20.5.2018 ordnade Lirarna ett folkmusikcafé och jam på G18 i Helsingfors. Tillfället var gartis och öppet för allmänheten och drogs av gruppen The Hobs som består av Oscar Grönroos, Henrica Westerholm och Benjamin Backman. Vi ämnar ordna ett till liknande tillfälle under hösten 2018, håll utkik här på hemsidan och på vår Facebook!

 

Fullt med folk - Folkmusik för barn och unga, Workshop

Lirarna och Föreningen Brage r.f. arrangerade en folkmusikworkshop för barn och ungdomar under ett veckoslut i början mars 2018 på Brage i Helsingfors.

Under workshopen (fre-lör) spelades folkmusik från Finland och andra länder, och spelandet varvades även med sång. En kort repertoar övades in till en kaffekonsert som gavs på lördagen.

Huvudlärare för workshopen var folkmusiker Marianne Maans (violin) och övriga lärare: Inka Eerola (violin), Emma Viljanen (accordeon) och Carolina Bjon (cello).

 

Folkmusikworkshops under Skolmusik 2017

Lirarna deltog med tre folkmusikworkshops i projektet Skolmusik 2017 som arrangerades och koordinerades av DUNK och gick av stapeln i Korsholm och Vasa i maj 2017.

Som lärare i dessa workshops fungerade Lirarnas mångåriga lärare Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin. Som undervisningsmaterial användes bl.a. Lirarnas tidigare producerade metodhandböcker och i samband med projektet delades även den nya metodhandboken för högstadiet ut till alla de hundratal lärare som var på plats under helgen.

Skolmusik 2017 samlade över 7000 barn och unga till Vasa och Korsholm den 4-6 maj.

 

Konserten Kulturmöten - Culture Meetings

Lirarna och Föreningen Brage r.f. arrangerade under våren den gemensamma konserten Kulturmöten med folkmusik från Finland och andra länder. 


På konserten uppträdde flera ensembler med representanter från olika etniska grupper och även ungdomarna från workshopen Fullt med FOLK.

Medverkande var:

Yu Zhang (guzheng), Meri-Sofia Lakopoulus (rebec, violin), Sebnem Terzioglu (oud), Marianne Maans (violin), Inka Eerola (violin), Emma Viljanen (accordeon), workshop-elever från ”Fullt med folk”, folkmusikorkestern Folksvägen och folkdansgruppen Danskompassen.

Konserten hölls onsdagen den 26 april i Brages festsal och som avslutning på konserten sjöng även publiken med i några allsånger från Kina, Grekland, Turkiet och Finland.

 

Folkmusikworkshopen Fullt med Folk

Lirarna och Föreningen Brage r.f. arrangerade en folkmusikworkshop för barn och ungdomar under en eftermiddag i april 2017 i Haga UF:s lokaler i Helsingfors.

Under workshopen spelades finlandssvensk folkmusik och en kort repertoar övades in till konserten Kulturmöten där deltagarna uppträdde veckan efter.

Huvudlärare för workshopen var folkmusiker Marianne Maans (violin) och övriga lärare: Carolina Bjon (cello), Inka Eerola (violin) och Emma Viljanen (dragspel).

 

Konserten By Heart

I samband med att Lirarna, Föreningen Brage r.f. och SLS/FMI arrangerade en kurs i folksång i Helsingfors i februari hölls även konserten By Heart.


Konserthelheten bestod av uppträdanden av svenska Vokalgruppen Irmelin och de finlandssvenska folkmusikerna Marianne Maans och Juulia Salonen, ensemblerna både enskilt och tillsammans med deltagarna från sångkursen.

Konserten hölls i festsalen på SFV-huset G18.

Lirarna har under flera år haft ett återkommande och mycket lyckat samarbete med Vokalgruppen Irmelin från Sverige. Helgen 18-19 februari 2017 arrangerades en kurs i folksång med de tre sångerskorna i Vokalgruppen Irmelin; Eva Rune, Karin Ericsson Back och Maria Misgeld i Föreningen Brage r.f.:s utrymmen i Helsingfors.

 

SÅNGKURS OCH KONSERT MED

VOKALGRUPPEN IRMELIN (SE)

Lördag 18.2.2017 kl. 10.00-16.00 
Söndag 19.2.2017 kl. 13.30-17.30
 

Kurspris: 70 / 50 € (normal/ studerande, pensionär)

Kursen riktar sig till alla som har lust att sjunga folkmusik tillsammans med andra och utveckla sitt sångliga uttryck.

Vokalgruppen Irmelin bjuder in till en inspirerande kurs i flerstämmighetens tecken – Här är alla sångare lika viktiga och tar ett gemensamt ansvar för helheten. Du får lära dig traditionella svenska visor på gehör och utveckla din förmåga att smycka ut dem med för genren typiska stilmedel. På kursen ges tillfälle att skapa egna arrangemang utifrån improvisation och du får arbeta med sväng, klang och berättande samt sjunga nyskrivna arrangemang från Irmelins digra repertoar som bland annat består av ballader, vackra kärleksvisor och vispolskor.

Kursen avslutas med konserten By heart, där kursdeltagarna uppträder tillsammans med Vokalgruppen Irmelin och de finlandssvenska folkmusikerna Marianne Maans och Juulia Salonen. Observera att det är möjligt även att delta endast i lördagens kurs ifall man har förhinder på söndagen.

Irmelins medlemmar har tillsammans en mycket lång erfarenhet av undervisning - kurser, workshops, musikhögskolor och enskild undervisning både i Sverige och utomlands. Alla tre medlemmar leder varsin kör och har gedigen sång- och pedagogutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Läs mer om Irmelin här: www.irmelin.nu

Välkommen!

 

Arr: MWI/Folkmusiknätverket Lirarna  i samarbete med Föreningen Brage i Helsingfors r.f. och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut.

 

Pröva på folkmusik-projektet HelsingFOLK 2016

Projektet Pröva på folkmusik HelsingFOLK 2016 var det tredje i raden, där barn och ungdomar i daghem, skolor och musikinstitut fått chansen att under en veckas tid bekanta sig med folkmusik genom att spela, sjunga och dansa.

Syftet med projektet är att sprida kännedom om folkmusik och folkdans till dagens unga generation och öka folkmusikens synlighet bland allmänheten.


Temaveckan HelsingFOLK 2016 arrangerades den 8-14 oktober 2016. Hela projektet inkluderade workshops i lågstadieskolor, jamsessioner med spel och dans samt tre stycken konserter på Sandels. Ett centralt tema för verkstäderna och konserterna var folkmusik som upptecknats i Helsingfors med omnejd. Som Lirarnas lärare under HelsingFOLK 2016 fungerade Marianne Maans, Juulia Salonen, Jarmo Romppanen, Heidi Palmu och Anders Backman.

Folkmusikverstäderna vid Musikskolan Sandels utmynnade i tre stycken konserter i Gyllenbergsalen, varav en kvällskonsert 13.10 hölls för de uppträdande elevernas föräldrar och vänner och två förmiddagskonserter 14.10 hölls för förskolebarn. Temaveckan innehöll även två stycken jamtillfällen riktade till den breda allmänheten, ett spelmansjam söndagen 9.10 och ett sångjam tisdagen 11.10, bägge i Festsalen på G18. Lågstadierna som besöktes under veckan var: Drumsö lågstadium, Åshöjdens grundskola och Minervaskolan.

Projektet leddes av folkmusiker Marianne Maans och Lirarnas koordinator Malena Lindroos som tillsammans med Lirarnas egna pedagoger, några av musikinstitutets ordinarie lärare, de deltagande eleverna samt projektets samarbetsparter förverkligade hela projektet. Pröva på folkmusik-projektet är en av Lirarnas viktigaste satsningar i arbetet med att främja den finlandssvenska folkmusikverksamheten.


Som Lirarnas samarbetsparter i projektet HelsingFOLK fungerade: SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Finlands svenska spelmansförbund r.f., Finlands Svenska Folkdansring r.f., Folkmusiksällskapet r.f., DUNK och Musik- och kulturskolan Sandels.