Har du frågor gällande skolningar och inspirationsdagar kontakta sofia.lindroos (at) mwi.fi.

Vänligen kontakta Sofia Lindroos även om du vill beställa Livsglädje-materialet.
 


 

Samarbetspartners

Representater från följande organisationer arbetar för att projektets målsättningar förverkligas:

Bildningsalliansen 
Svenska pensionärsförbundet
Äldrecentrum Österbotten
Folkhälsan
Musiikki- ja kulttuurikeskus Verso

 

 

Livsglädje - musik i äldrevården

Aktuellt

LIVSGLÄDJE – MUSIK I ÄLDREVÅRDENS utbildningsdagar 6-7.10.2017 var mycket uppskattademed huvuddragarna Noomi Elfving och Maria Kaivonen med inbjudna gäster docent Eva Götell (Sverige) och Lilli Sukula-Lindblom.

 


Nya utbildningsdagar på kommande!

6-7 oktober 2017 Livsglädje med musik, Topeliusgatan 2 i Helsingfors

Kom med och inspireras av musik och kultur i vården med Livsglädje-utbildarna Noomi Elfving, musiklärare och Maria Kaivonen, fysioterapeut, samt gästföreläsarna Eva Götell, docent i vårdvetenskap (SWE) och Lilli Sukula-Lindblom, skådespelare och nu aktuell med storsatningen för Kultur i vården-utbildningen: Sol i minnet!

Praktiska övningar med Livsglädjematerialet varvas med presentationer och diskussion. 

Pris: 70 e / 50 e stud. och pens. inkl. kaffe båda dagarna.

Anmälning senast 22.9.2017 och mera information   sofia.lindroos@mwi.fi

Sofia Lindroos, koordinator

tel. 045-6383089

 

Våren 2017 ordnades en Livsglädjekurs i Vörå - Oravais - Maxmo! 16 intyg delades ut efter en lyckad kurs!

Kursledare var Noomi Elfving och Maria Kaivonen.


Livsglädje-materialet med tillhörande cd-skivor finns till salu för 50€ per häfte. 
För beställning och ytterligare frågor kontakta:
Hanna Backer Johnsen, hanna.backerjohnsen (at) mwi.fi


Tidigare evenemang:

Inspirationsdag på G18 i Helsingfors, 18.5.2016 kl 9.30-16

Med presentationer av Anna Brummer, sjukhusmusiker, Noomi Elfving, musiklärare och Maria Kaivonen, fysioterapeut. Tips och praktiska övningar för musik- och gemenskapsstunder samt paneldiskussion med inbjudna gäster.


Inspirationsdag i Jakobstad, 24.2.2016
 Just nu ligger det i tiden att forska och undersöka kulturens inverkan på äldrevården i vårt land. Ämnet är högaktuellt. Den sociala interaktionen och den stimulans som uppnås via kultur visar tydliga tecken på högre nivå av välmående bland äldre i äldrevården. Även mängden av medicinering har sjunkit när äldrevården satsar på kultur. Detta är ett projekt som vill satsa på musik för äldre med stark betoning på social interaktion.

Själva kärnan av detta projekt kan beskrivas som gemenskapsstunder i äldrevården. Gemenskapsstunder som innebär musik, rytm, rörelse och små berättelser. Temat för gemenskapsstunderna knyter an till högtider och tradition enligt årstider. Stimulans, välmående och gemenskap via musiken är ideologin bakom verksamheten.

Målgruppen för gemenskapsstunderna är äldre vid äldreboenden, seniorer, personer som bor ensamma och de som besöker dagcenter och servicehem.

Idén till Livsglädje-materialet är hämtat från Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO:s finskspråkiga materialhelhet "VirkistysVerso - Musiikki- ja tarinatuokioita ikäihmisille" som publicerades under åren 2006-2009. 

Projektet har pågått från hösten 2010 till juni 2013 i sin nuvarande form. Från och med hösten 2013 ligger fokus på skolningar i samarbete med Arbis och Mbi i Svenskfinland. Projektets huvudfinansiär var Svenska kulturfonden 2010-2013 och huvudman var Martin Wegelius-institutet.

 

Tips om understöd

Här hittar du information om Svenska kulturfondens bidrag för kultur i vården.