Willnäs Mia

Beskrivning

Mia Willnäs är utbildad accordionpedagog från Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Hon har även studerat vid Oulun seudun ammattikorkeakoulu och avlagt examen inom yrkeshögskolans program för solistiska specialiseringsstudier hösten 2009. Från och med hösten 2018 studerar hon vid NOVIA på magisterprogrammet "Entrepreneurship in the Arts, Music Media & Marketing" vid sidan av arbetet som dragspelslärare vid Jakobstadsnejdens musikinstitut och vid olika arbetarinstitut i trakten.

Kontaktuppgifter

Kursledare, dragspel
mia.villnas@gmail.com
040-7639528

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2